Innsatslederkamera for brannmenn/brannvesen

Et innsatslederkamera er som regel et mindre robust termografikamera som er tenkt brukt som et hjelpemiddel for å se hvordan brannen utvikler seg fra utsiden og for etterslukking. F.eks. ved skogbrann finner man lettere de varme områdene i bakken. Disse kameraene har som regel større muligheter for å kunne lage rapporter med termiske og visuelle bilder.

Et termografikamera kan også brukes til søk etter mennesker, enten det er mennesker som er gått seg vill, falt på sjøen eller trenger hjelp og ikke vet hvor de er. Til og med folk som ønsker å skjule seg i mørket vil kunne sees. Noen termografikameraer har egne menyer for søk, som setter opp kamera med en mer tilpasset fargeskala og temperaturområde justeres til et gunstig område for «menneskesøk». Siden alt har en forskjellig emisjonsfaktor (refleksjonsfaktor) vil en kunne f.eks. se olje på vannet selv om dette har samme temperatur som vannet. Emisjonsfaktoren på vannet og oljen er forskjellige og derfor vil en kunne se oljeutslippet. En kan også se væskenivået i en beholder hvis væsken har forskjellige temperaturer (eks. en kaffekopp med varm kaffe, eller en tank som er i solen der luften inni tanken har annen temperatur enn væsken).