Aaronia Dronedeteksjonsystem 

Adeptor introduserer Aartos dronedeteksjon system fra Aaronia. Systemet er designet for å oppdage inntrengende droner tidlig. 
Droner har blitt enklere og billige å produsere samt lettere å fly og er blant de raskeste teknologiske trusler mot militære og sivile interesser.

Rekkevidde på Aartos DDS er opptil 50km eller mer avhending av sendereffekt, dronetype og topografi og rekkevidde til drone/operatør.

Aartos utløser en alarm så snart operatøren begynner å sende signaler til dronen (det vil si at dronen trenger ikke å være luftbåren). Å få så tidlig varsling som mulig er viktig da mottiltak kan igangsettes før en potensiell trussel oppstår.
Systemet er kompakt, fleksibelt og designet for 24/7 overvåkning. Systemet kan utvides til å omfatte en automatisert, fult integrert jammer som effektiv forhindrer enhver drone i område fra å motta RF-signaler. Dermed aktiveres dronens feilsikrings modus som enten lander eller returnerer dronen til opprinnelsespunktet. Interfresen som skapes er ekstremt selektiv for å sikre at andre RF-kanaler ikke blir svekket. I tillegg er jammeren retningsbestemt, og vil bare blokkere signaler i retningen av innkommende drone. Hvis 2 eller flere Aartos DDS systemer er utplassert vil en kunne triangulere signalet og fastslå den nøyaktige posisjonen.

RF-deteksjon av drone-signaler har betydelige fordeler sammenlignet med andre metoder som radar, optisk og akustisk deteksjon. Aartos forveksler ikke drone med andre flygende gjenstander som fugler, ballonger eller drager. 
Aaronia’s dronedeteksjonssystem kan brukes hvor som helst slik som å beskytte militære interesser, grenser, sportsbegivenheter eller konserter, boligområder, statelige anlegg samt kommersielle eller industrielle steder som flyplasser, kraftverk og oljeinstallasjoner. Systemet er designet, utviklet og satt sammen i Tyskland.

Ta kontakt for å få mer informasjon om mulighetene rundt Aaronia Aartos drone deteksjonsystem. 

Link til produsenten sin hjemmeside

Brosjyre