Branndeteksjonssystemer og overvåkning

God brannovervåkning = tidligst mulig varsling med både brannrisikovarsling og brannvarsling.

Type varseler

Brannrisikovarsling – varsling når temperaturer overstiger en gitt grenseverdi.

Brannvarsling – gjenkjennelse av brannflammers bevegelse og som ikke er avhengig av utstrålt temperatur fra flammene.

Alarmering skjer gjennom god markering på skjerm av de to alarmtypene (rød farge og gule faste ringer rundt sted med for høy temperatur for brannrisiko og grønne pulserende ringer rundt fl ammer), lydsignaler, SMS-varsling, e-post osv.

Levende bilder fra kamera kan sendes til PC’er, nettbrett og mobiltelefoner, i tillegg til alarmsentral/mottak. Det tas kontinuerlig videoopptak fra kameraene som lagres i ønsket tid. På brannsted kan mobiltelefonkamera brukes til å dokumentere hendelsen og sende levende bilder tilbake til alarmsentral/mottak. Disse lagres også automatisk.

Kontakt oss for mer informasjon

Branndeteksjon av

 • Verneverdig bebyggelse
 • Gjenvinningsanlegg
 • Flyplasser/togterminaler
 • Raffinerier
 • Tunneler
 • Båthavner etc

Andre typer termiske kameraer for

 • Røykdykking
 • Kjøretøy for tunnelinnsats
 • Politiarbeid
 • Søk og redning
 • Hus, elektriske anlegg, vannrør etc
 • Oljedeteksjon på vann
 • Monitorering av metallproduksjon
 • Produksjonstesting og monitorering etc