Brann, deteksjon og overvåkning

Adeptor har levert infrarøde kameraer på det norske markedet siden 1980-tallet. Disse kameraene er et uvurderlig hjelpemiddel for å se blant annet brann, branntilløp, mennesker og kjøretøy som vi med det vanlige synet ikke kan fange opp. Vi leverer også komplette branndeteksjonssystemer overvåkningsløsninger samt lommelykter.

Disse kameraene er kjent under flere forskjellige navn; termografikameraer, termokameraer, brannkameraer, IR-kameraer, infrarøde kameraer, varmesøkende kameraer eller varmekameraer. Kombinasjonen av termisk og vanlig optisk bilde, samt videoopptak gjør slike kameraer til et viktig hjelpemiddel både i søk og i dokumentasjonssammenheng.

IR-kameraer for brann og redning

Vi leverer termografikameraer, termokameraer, brannkameraer, IR-kameraer, infrarøde kameraer, varmesøkende kameraer eller varmekameraer til brannvesen og redningstjenesten over hele Norge. Blant våre leverandører finner du sterke leverandører som Avon Protection, Opgal, Seek, Guide.