Røykdykkerkameraer for brannmenn/brannvesen

Et røykdykkerkamera er et robust termografikamera (også kalt infrarødt kamera, IR-kamera, termokamera, varmekamera eller varmesøkende kamera) som tåler mye «juling», vann og varme som det er ved en brann. Kamera kan se igjennom røyk og har ikke behov for lys for å gi et bilde av omgivelsene. Et termografikamera ser kun temperaturforskjeller i overflater, dvs. den kan ikke se gjennom vegger, men hvis det er varmt i et rom som varmer opp veggen/ døren vil dette vises. Dette gjør at brannmennene får oversikt om hvor det er varmt, evt. brann i vegger, og kan begynne slokking der det mest trengs. Mennesker inne i bygget vil også kunne sees og reddes ut.

Argus MI-TIC kamera har en teknologi som gjør at IR-kamera i brannmodus bruker en jevnt skiftende fargeskala for å vise temperaturen. Når kameraet viser rødt, kan brannfolkene stole på at det området er varmt. Andre modeller med skiftende fargeskalaer kan vise områder som ser kaldere ut enn det de i virkeligheten er. De unnlate derfor å vise et «farlig varmt» område. (se vedlegg på serveren) Argus MI-TIC er et av markedets letteste og mest brukervennlige røykdykkerkamera. Den har en meget rask oppstart ca. 5 sek og et LiFePO4-batteri som er en batteriteknologi som ikke er utsatt for eksplosjon ved overoppheting slik som med vanlige Lithium-batterer. Argus MI-TIC kan settes opp til å ta kontinuerlig IR-video, og man har dermed et «termisk GO-PRO kamera».