Kjøretøykamera

Termokameraer, termografikameraer, IR-kameraer og infrarøde kameraer for lastebiler, personbiler, ATV og andre nyttekjøretøyer.

Adeptor har også infrarødt kjøretøykamera som kan settes på biler/UTV/ATV, kort sagt alt av kjøretøy. Dette er et termografikamera som monteres på f.eks. brannbiler/UTV/ATV med en skjerm inni i bilen som viser det termiske bildet. Ved hjelp av dette kamera kan en kjøre ned i mørke tunneler med røykutvikling og hjelpe folk ut, samt se hvor i tunnelen det er varmt og/ eller brenner. Samtidig vil en også se mennesker som går inne i røyken og dermed unngå påkjørsler. Termiske kameraer for kjøretøy er også et stort hjelpemiddel ved utrykning på natten der en vil kunne se hvor en kjører og klart se fotgjengere og dyr når det er mørke omgivelser og dårlig belyst vei.