Spektrumanalysator

En spektrumanalysator måler amplituden til et inngangssignal kontra frekvens innenfor hele frekvensområdet til instrumentet. Den primære bruken er å måle styrken til frekvensene til kjente og ukjente signaler. Adeptor fører spektrumanalystorer fra Tektronix, Aaronia, TTI og Tempo.