WLCOM – Online Scale™ programvare

Bilvektprogram – Veieprogram – Vektprogram.

Vi kan levere programvare tilknyttet vekten som gjør alt som er nødvendig for registrering av data, enten automatisk eller via betjent ekspedisjon. For de aller enkleste behov har vi en egen software som ikke gir mange tilleggsmuligheter, men ivaretar de fleste funksjoner som er ønskelig.

For litt mer avanserte løsninger har vi via vår partner WLCOM AS vektprogrammet OnlineScale TM som dekker absolutt alle tenkelige behov innen registrering og ivaretakelse av veiedata. Kommunikasjon til overordnede systemer og backup av data via skyløsninger er blant noen av egenskapene som inngår. Programvaren leies og har derfor ingen oppstartskostnad, kun en månedlig kostnad, avhengig av hvilke moduler du trenger. Dette avklares når vi går gjennom ditt prosjekt. Programmet snakker selvsagt med vekten og styrer alle de funksjoner som kan tenkes; alt fra trafikklys, bommer, lasteramper, siloer og lignende.

WLCOM Online Scale™ er et av de mest avanserte og brukervennlige programmene på markedet, utviklet i over 20 år av meget kompetente utviklere som enda er med i teamet og kontrollerer utviklingen av softwaren. Programvaren er svært egnet for bransjer som asfalt, pukk, grus, avfall og gjenvinning.

I tillegg til denne programvaren vil WLCOM kunne tilby et hav av administrative løsninger knyttet til din drift. Selskapet er f.eks autorisert Visma Partner, Microsoft Partner og benytter oppdaterte utviklingsverktøyer.