Bilvekt i stål

TYTAN-serien består av bilvekter i stålkonstruksjon. Disse vektene kan både kjøpes og leies. Konstruksjonen kan bestå av 2, 3 eller 4 stålseksjoner avhengig av lengden. Denne typen veiebro kan bære opptil 100 tonn.

Lette, elegante og robuste vekter som enkelt kan monteres og fraktes på bil. Vektene som er laget av spesialstål, er lakkert og behandlet for tøffe forhold. De er beregnet for kortere opphold på hvert sted, men det er ingen ting i veien for å benytte dem året rundt som fastmontert vekt. Vi anbefaler dog en betongvekt ved fastmontasje.

I gitte situasjoner kan det for en produsent/entreprenør være gunstigere å leie en vekt enn å kjøpe den. Behovet kan ofte være kortvarig, og det kan være vanskelig å realisere verdien av innkjøpt vekt i ettertid. Ved 3-6 måneders behov vil det defi nitivt være en lønnsom å leie. I tillegg er våre utleievekter lette og enkle å fl ytte fra en lokasjon til en annen, slik at behovet for krevende transportetapper ikke er nødvendige.

Vi benytter en stålkonstruksjon som henger sammen i 6 m lengder, er enkel å heise på plass, drive service på og pakke sammen ved endt bruk. Kan stables (veieceller tas ut fra monteringsslisser) og lagres separat. Også til denne typen vekter leveres ramper for påkjøring og avkjøring. I praksis er det ingen forskjell på hverken kvalitet eller bruk sammenlignet med permanente installasjoner.