ECOM Instruments fra Pepperl+Fuchs tilbyr et bredt spekter av robuste smarttelefoner og tablets som er spesielt designet for å møte de strenge kravene i eksplosjonsfarlige områder og tøffe miljøer. Produktene er utstyrt med den nyeste teknologien, og er sertifisert for sone 1/2 for å møte de høyeste standardene for eksplosjonssikkerhet

ECOMs smarttelefoner og tablets er ideelle for bruk i farlige områder som petrokjemisk industri, olje- og gassindustrien, gruvedrift og farmasøytisk industri. De er konstruert for å tåle ekstreme forhold og kan motstå støt, vibrasjoner og fall fra høyde. Disse smarttelefonene er også motstandsdyktige mot vann, støv og høye temperaturer, noe som gjør dem egnet for bruk i krevende miljøer.

ECOMs smarttelefoner kan brukes med programvareløsninger som gir brukerne tilgang til kritisk informasjon og data samtidig som de jobber i farlige områder. Disse løsningene kan brukes til å overvåke og rapportere på miljøforhold, utføre inspeksjoner, utføre feilsøking og mye mer. Smarttelefonene kan også brukes til kommunikasjon mellom ansatte i ulike deler av organisasjonen, noe som bidrar til å øke sikkerheten og effektiviteten på arbeidsplassen.