Verktøy

Fluke har en serie isolerte verktøy som skrutrekkere, kombitang og spisstang.
Fluke har også en serie laservatre som punkt, linje og rotorlasere som gir klare og tydelige referansepunkter/linjer for rask og nøyaktig oppmerking.

Fluke’s laseravstandsmåler er enkel i bruk, nøyaktig og lar deg ta målinger uten hjelp av en ekstra person slikt et målebånd krever.