Velg visning:
Du har valgt:

Generell termografi

Ved å bruke et termografikamera kan man finne varmgang og feil før de forårsaker dyre driftsstans, havari eller brann. Det finnes også termografikameraer som kan oppdage lekkasjer av forskjellige gasser.