Velg visning:
Du har valgt:

Jordtester

Jording

Bedrifter må ha jordete elektriske anlegg for at strømmen skal finne en trygg bane til jord i tilfelle lynnedslag eller overspenning i nettet. For å sikre pålitelig jordforbindelse spesifiserer International Electrical Testing Association jordelektrodetesting hvert tredje år.
Flukes familie av jordingstestere er laget for å imøtekomme hele spekteret av jordingstestmetoder, fra de mest grunnleggende til de mest avanserte. Testerne våre er designet for å være nøyaktige, sikre og enkle å bruke. Vi tilbyr raske og presise resistansmålinger via flere testmetoder: tre- og firepols potensialfalltest, selektiv testing, spydløs testing og topolstesting. Detaljert informasjon om bruk er tilgjengelig på løsningssenteret for jording.