PROFIBUS/PROFINET feilsøking og kontroll

Adeptor AS, avdeling Automasjon er bygget opp fra AD Elektronikk AS, Nortelco Scantron AS og Braadland Automasjon AS. Kompetansen fra AD Elektronikk AS gjør at vi er blitt en ledende leverandør av industriell nettverksteknologi og driver kompetanse og opplæringssenter for PROFIBUS og PROFINET godkjent av PI, PROFIBUS og PROFINET International. Aktivitetene inkluderer kursvirksomhet, samt konsulenttjenester innen feilsøking, tilstandskontroll og verifisering av PROFINET og PROFIBUS nettverk.

Industrielle automatiseringsløsninger

Stadig flere industrianlegg tar i bruk automatiserings¬løsninger som inkluderer digital kommunikasjon mellom maskiner. Som PROFIBUS kompetansesenter, godkjent av PROFIBUS og PROFINET International, har våre medarbeidere inspisert mange anlegg. En fellesnevner for de fleste av disse anleggene er uheldig installasjon og manglende forståelse for EMC-jording.

Kommunikasjonen mellom komponenter på fabrikkgulvet eller i prosessanlegg blir stadig raskere og opererer derved med stadig høyere signalfrekvenser. Disse er langt høyere enn ved tradisjonell instrumentering med 4-20mA sløyfer eller smarte instrumenter med en klassisk RS232-linje for kommunikasjon. Det betyr at det er helt andre regler som gjelder for å oppnå en stabil installasjon enn de som gjelder for analoge signaler.

EMC problematikk

Mange feil i kommunikasjonen i anlegg kan spores tilbake til elektrisk støy. Det er viktig å ta hensyn til EMC allerede i konstruksjonsfasen. Eksempelvis blir mange styretavler bygget uten plass for EMC avkobling av kabler og kabelgater blir ikke dimensjonert for å separere kraftkabler fra signalkabler. Dette er synd for det er mye rimeligere å tilrettelegge i utgangspunktet enn å gjøre tilpasninger i etterkant.

Installasjon

Svært mange systemintegratorer og anleggseiere benytter lokale installatører til legging av kabler og montering av kontakter. Vi ser at mange av disse ikke kjenner til hva som er gode og mindre gode løsninger for å beskytte en kommunikasjonslinje mot støy. Anleggseiere ville være spart mange ergrelser om de forlangte dokumentasjon på kunnskaper om kobling av busskabel eller nettverkskabel i industriomgivelser før de slapp til installatørene. På større anlegg kunne det være på sin plass med noen timer informasjon før arbeidet ble påbegynt.

PROFIBUS feilsøking og tilstandskontroll – vi undersøker da blant annet:

 • Utført i.h.t. Kablingsregler.
 • Skjerm og jording.
 • Terminerings motstander.
 • Signal kvalitet og støyforhold.
 • Protokoll feil og uregelmessigheter.
 • Bussparametere.
 • Syklus tid og watchdog.
 • Faktisk I/U data (Vs. planlagt).
 • Strømforsyninger.
 • Strømforbruk pr. segment (PA).
 • Spenningsnivå pr. segment (PA).
 • Spenningsnivå på siste instrument (PA).

For mer informasjon ta kontakt på sales@adeptor.no