Automotive

Automotive batterisimulatorer

EM Test og Teseq batterisimulatorer erstatter et kjøretøys batteri i et testmiljø. Dette krever at simulatorene må oppfylle ulike kriterer som blant annet effekt, spenning, impedans, støy og så videre avhengig av applikasjonen. Komplekse simuleringer som Puls 2B, puls 4 og sinusbølgestøy støttes i disse batterisimulatorene og kvadrantforsterkerene er kompatibel for ISO 7637 simulering.

Elektriske forstyrrelser

Slike forstyrrelser oppstår regelmessig i kjøretøy, primært på grunn av endringer i komponenter og paralelle belastninger. Slike endringer krever emisjon og immunitetstestinger og hovedstandardene som ISO 7637-2 og ISO 16750-2 definerer begge hvordan slike pulser må simuleres og hvordan de måles med hvilke grenser.

Variasjoner i spenning

LV 124 og ISO 16750 definerer immunitetstester for reelle problemer som oppstår på batterisystemer, inkludert spenningsfall,utfall og ulke typer krusninger.