Grunnkurs i EMC - 2 dager EMC og kraftelektronikk, 11-12/6-2024

Grunnkurs i EMC - 2 dager

EMC og kraftelektronikk, 11-12/6-2024

Varenr: TIM-E-KURS2
16 850,00

Grunnleggende om EMC

– Apparat- og systemdesign for EMC

 

Kurset gir deg som deltaker kunnskap om hvordan du kan designe elektriske og elektroniske systemer for å oppnå best mulig EMC-egenskaper. Vi går gjennom hvilke kilder som kan forstyrre elektronikk og hvordan støyen kan oppstå. På bakgrunn av dette ser vi på ulike tiltak for hvordan du kan beskytte deg mot disse kildene til støy og oppnå god EMC.

Støyutslipp fra eget produkt redegjøres for og tiltak for å begrense dette diskuteres.

Emnet inneholder en gjennomgang av elektromagnetiske konsepter og grunnleggende prinsipper samt uønskede egenskaper ved komponenter. Handlingsprinsippene og arbeidsmetodikken i kurset bygger på soneprinsippet.

På kurset blander vi teori med praktiske eksempler og øvelser. Ved utvalgte anledninger stiller vi små tankevekkende spørsmål i en digital plattform slik at du kan reflektere over stoffet.

Kurset gir en solid grunnleggende kunnskap om EMC-teknologi som du kan anvende på alle systemnivåer, fra kretskort til installasjon. Kurset inneholder også noen øvelser.

Kurset er rettet mot elektro- og elektronikkdesignere. Kurset krever grunnleggende elektrokunnskaper.

 

Innhold:

 • Støysituasjon
 • Begreper og definisjoner
 • Målsetting med EMC
 • Generelle EMC-krav
 • Systematisk EMC-arbeid
 • Soneinndeling
 • Begrensning av utsrålt støy
 • Typiske årsaker til interferens: lyn, ESD, spenningskvalitet, magnetiske felt, transienter og radiosendere
 • Kobling av modeller og tiltak
 • Enhets- og kabelskjerming
 • Strøm- og signalfiltrering
 • Overspenningsvern
 • Jord og jording
 • Signaloverføring, kabler og ledninger
 • System design
 • Praksiske eksempler

Tid og sted:   

Kurset holdes i våre kurslokaler i Skullerud Park   

Adresse:
Olaf Helsets vei 5, Inng. A
0694 Oslo

Datoer: 11. og 12. juni 2024

Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.00-16.30

 

Adkomst:

Lokalene ligger ved Skullerud T-banestasjon med T-bane og bussforbindelse, samt parkering med Easypark eller Park Nordic.