Service, feilsøking og tilstandskontroll

Adeptor AS tilbyr en rekke tjenester innenfor service, feilsøking og tilstandskontroll. Vi har et team av godt erfarne medarbeidere til å bistå i ulike problemstillinger.

Industriell kommunikasjon

Som PROFIBUS og PROFINET kompetansesenter er våre medarbeidere blant de beste i landet på feilsøking og tilstandskontroll av kommunikasjonen. Vår kunnskap anvender vi også på andre protokoller som f.eks. Modbus, Ethernet/IP, CANbus og andre.

Tilstandskontroll og feilsøking inneholder stort sett samme sjekkliste. Den vesentlige forskjellen er at i det ene tilfellet er det faktiske problemer på anlegget, mens tilstandskontrollen som oftest foretas for å avdekke om det er forhold som kan utvikle seg til et problem. Ved hjelp av utleieutstyr og fjernoppkobling kan vi veilede lokalt personell i feilsøkingsarbeid.

Veiesystemer

Nortelco er en betydelig leverandør av veieceller, instrumentering og totale systemer i det norske markedet. Våre teknikere kan bistå med feilsøking og tilstandskontroll av anlegg. Vi kan også gjennomføre kalibreringer eller bistå ved kalibrering og kontroll fra Justervesenet.

Oppgradering av styresystemer

Vi innehar kompetanse til å bistå ved endringer eller oppgraderinger av styresystemer. Vi har opparbeidet spesielt god kompetanse på å oppgradere S7-300 PLS’er fra Siemens til ny 300S PLS fra Yaskawa (tidligere Vipa). Ved bruk av fjernoppkobling kan vi også tilby serviceavtaler med feilsøking som veileder lokalt personell til hvor det er sannsynlig feil.